Gevelrenovatie en -restauratie

Gevelrenovatie. — De conditie van een gevel is een belangrijke factor in de algehele conditie van uw pand. Gevelonderhoud is daarom een goede en onontkomelijke investering in het verduurzamen van woningen en gebouwen. Daarnaast is de veiligheid ook een belangrijk aspect. U houdt zo de waarde van uw onroerend goed op peil, het comfort en het esthetische aspect. —

Onze belangrijkste specialisaties:

Voeg- en metselwerk, herstel voeg- en metselwerk, zoals scheurherstel (intanden, uittanden) – muurwapening aanbrengen – spouwmuurverankering – spouwmuurisolatie en andere isolatievormen – betonherstel – dilatatievoegwerk – geveldragers – raamdorpels – reiniging – impregneren.

Een renovatie- of onderhoudsplan

MMBS onderzoekt uw bezit en komt met een plan van aanpak afgestemd op uw budget en exploitatie wensen. Soms is onderhoud niet meer voldoende en is renovatie nodig om de conditie van het pand conform de actuele maatstaven weer op peil te krijgen. Een goed onderzoek vanuit een brede benadering is hiervoor noodzakelijk. Onze medewerkers formuleren een inhoudelijke advisering in samenspraak met alle betrokkenen, waarbij wij rekening kunnen houden met uw vastgoedstrategie of u helpen deze nader te formuleren. Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen? Wij geven u graag advies op maat. Bel 030 686 54 47 of mail ons.

Een meerjarenonderhoudsplan kan financiëel een aantrekkelijke optie zijn. Lees meer hierover >>

Inspectie

Aandachtspunten in de inspectie zijn: de conditie van de spouwmuurverankering, de geveldragers en het voegwerk. Veiligheid is in dit geheel een belangrijke factor: soms is een pand gebouwd in een periode waarin de eisen lager waren, of is de veiligheid in de loop van de tijd afgenomen. Een technische inspectie moet hierin duidelijkheid brengen.

Spouwmuurverankering

Spouwankers zijn niet zichtbaar, maar zorgen voor de (cruciale) verbinding tussen het binnen- en buitenspouwblad. Ze zijn er in vele soorten en maten en onderhevig aan vocht (corrosie), uitzetting en slijtage door ouderdom. Mede door het (na-)isoleren van gevels, zijn de belastingen (on)zichtbaar groot geworden en niet te onderschatten. De laatste jaren zijn de regels flink aangescherpt in verband met meerdere incidenten.

Een goed ankerplan, gestoeld op een gedegen, destructief onderzoek, is de basis voor een veilige gevel. Door onze jarenlange ervaring met het aanbrengen van diverse soorten renovatieankers mogen wij ons wel specialist noemen op dit gebied. En mede door de inzet van ons materieel kunnen we voor iedere situatie een kostenefficiënte oplossing bieden, om zo uw gevel weer betaalbaar veilig te maken.

Geveldragers

Veelal toegepast in de gestapelde bouw (hoogbouw) om metselwerk van gevels op te vangen. De montage en constructie hiervan, in combinatie met de (thermische) uitzetting van metselwerk en de diversiteit van de spouwbladen (metselwerk, beton, HSB elementen, ytong etc.) zorgt voor een complexe materie.

Voegwerk

Voegwerk geeft de juiste uitstraling aan uw gevel en zorgt er ook voor dat er geen vochtproblemen ontstaan. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij uw goed adviseren in welke staat het voegwerk is en wat we hieraan kunnen doen. Wij kunnen alle soorten voegwerk aanbrengen zoals knipvoegen, schaduwvoegen, etc. waarbij we de mortelkeuze afstemmen op de steenhardheid en de legmortel.

Gevelrestauratie. — Een van de voordelen van de organisatiestructuur van MMBS zijn de verschillende vakgebieden die elkaar kunnen aanvullen: renovatie kan overgaan naar restauratie daar waar dat nodig is. Vaak renoveert MMBS panden of complexen die tot ons culturele erfgoed behoren, maar niet altijd heeft een pand een officiële status, doch heeft wel een zekere architectuurhistorische waarde. Ook dan is het erg belangrijk dat wij ervaren restaurateurs in dienst hebben die met kennis, aandacht en nuance met details weten om te gaan. —

Een goede voorbereiding houdt een onderzoek in naar het oorspronkelijk gebruikte materiaal en techniek, het in kaart brengen van de reparaties, externe factoren in de loop van de tijd. Ook algehele kennis van het betreffende tijdvak is erg belangrijk om te begrijpen hoe een detail terug te brengen in de oorspronkelijke vorm. Met al deze gegevens wordt een plan gemaakt om tot herstel over te gaan.

Maatwerk

Indien nodig wordt zowel de leg- als voegmortel met de hand gemengd, zodat deze altijd de juiste samenstelling heeft. In die zin dat de hardheid past bij de druk die op stenen en mortel gaan komen, de mortel de juiste samenstelling heeft voor een goede hechting met de oorspronkelijke mortel en als derde het de juiste eigenschappen heeft wat betreft het vermogen om vocht door te laten. Daarnaast is er nog zoiets als het karakter van het totaal, de stenen, de detaillering, en in deze fase komt eventueel het bijkleuren met een speciaal gemengde patinalaag om de hoek kijken.

Passende stenen worden met aandacht gezocht. Oude panden worden met beleid gesloopt, onze restaurateurs weten precies welke steen ze het beste bij wel aanbieder kunnen gaan zoeken.

Bekijk onze gevelrenovatie en -restauratie projecten >>