Gevelrenovatie en ‑restauratie

MMBS voegt waarde toe! — De conditie van een gevel is een belangrijke factor in de algehele conditie van uw pand. Gevelonderhoud is daarom een goede en onontkomelijke investering in het verduurzamen van woningen en gebouwen. Daarnaast is de veiligheid ook een belangrijk aspect. Zo houdt u de waarde van uw onroerend goed op peil, het comfort en het esthetische aspect. —

Planmatig onderhoud, renovatie/ restauratie en isolatie … de buitenschil van A tot Z ! — Wij werken voor aannemers, woningcorporaties, onderhoudsbedrijven, VvE’s, vastgoedeigenaren en particulieren. We verzorgen de volledige buitenschil van A tot Z. Duurzame continuïteit op basis van een resultaatgerichte samenwerking. We denken proactief met u mee over de onderhoudsstrategie binnen de beheerplannen van uw vastgoed.

RGS — Wij werken resultaatgericht samen, door met alle partijen direct in de voorbereidingsfase om tafel te gaan. Samen maken we het plan en samen werken we aan en naar hetzelfde doel. We bewaken de voortgang en het proces en zien door de goede voorbereiding hoe efficiënt en doelgericht het project verloopt, een soepel verloop met minimale faalkosten en minimale overlast voor bewoners.

hemubo ketenpartner mmbs lid brancheorganisatie onderhoudnl mmbs

MMBS Groep is ketenpartner van Hemubo en lid van brancheorganisatie OnderhoudNL .

Onderhoud of renovatie? — MMBS onderzoekt uw bezit en komt met een plan van aanpak afgestemd op uw budget- en exploitatiewensen. Soms is onderhoud niet meer voldoende en is er eerst renovatie nodig om de conditie van het pand conform de actuele maatstaven weer op peil te krijgen. Om het vervolgens vanuit dat punt (nulmeting) over te kunnen laten gaan in een meerjarenonderhoudsplan (MOP of MJOP). Een goed onderzoek vanuit een brede benadering is hiervoor noodzakelijk. Onze medewerkers formuleren een inhoudelijke advisering in samenspraak met alle betrokkenen, waarbij wij rekening kunnen houden met uw vastgoedstrategie of u helpen deze nader te formuleren.  Lees verder >>

Onze belangrijkste specialisaties:
herstel metsel- en voegwerk muurwapening aanbrengen spouwmuurverankering spouwmuurisolatie en andere isolatievormen betonherstel dilatatievoegwerk geveldragers raamdorpels reiniging impregneren steigerbouw en ‑verhuur schilderwerken monumentaal schilderen

Gevelrestauratie — Een van de voordelen van de organisatiestructuur van MMBS zijn de verschillende vakgebieden die elkaar kunnen aanvullen: renovatie kan overgaan naar restauratie daar waar dat nodig is. Vaak renoveert MMBS panden of complexen die tot ons culturele erfgoed behoren, maar niet altijd heeft een pand een officiële status, doch heeft wel een zekere architectuurhistorische waarde. Ook dan is het erg belangrijk dat wij ervaren restaurateurs in dienst hebben die met kennis, aandacht en nuance met details weten om te gaan.

Een goede voorbereiding houdt een onderzoek in naar het oorspronkelijk gebruikte materiaal en techniek, het in kaart brengen van de reparaties, externe factoren in de loop van de tijd. Ook algehele kennis van het betreffende tijdvak is erg belangrijk om te begrijpen hoe een detail terug te brengen in de oorspronkelijke vorm. Met al deze gegevens wordt een plan gemaakt om tot herstel over te gaan.

Maatwerk — Indien nodig wordt zowel de leg- als voegmortel met de hand gemengd, zodat deze altijd de juiste samenstelling heeft. In die zin dat de hardheid past bij de druk die op stenen en mortel gaan komen, de mortel de juiste samenstelling heeft voor een goede hechting met de oorspronkelijke mortel en als derde het de juiste eigenschappen heeft wat betreft het vermogen om vocht door te laten. Daarnaast is er nog zoiets als het karakter van het totaal, de stenen, de detaillering, en in deze fase komt eventueel het bijkleuren met een speciaal gemengde patinalaag om de hoek kijken.

Passende stenen worden met aandacht gezocht. Oude panden worden met beleid gesloopt, onze restaurateurs weten precies welke steen ze het beste bij wel aanbieder kunnen gaan zoeken.