symbool mmbs monumentale restauratie

Park kasteel Nyenrode, Breukelen

Gepubliceerd op

— MMBS Monumentale Restauratie is gevraagd om in het omringde park van kasteel Nyenrode herstel- en conserveringswerkzaamheden uit te voeren. —

Kweekbakken

In de sfeervolle tuin waren de gemetselde kweekbakken in de loop der tijd verzakt en ontzet. Onze restaurateurs hebben deze opnieuw gesteld en het gescheurde metselwerk gerepareerd en opnieuw opgebouwd. De binnenzijde van de kweekbakken was aangesmeerd met een stuclaag, ook deze is hersteld en daar waar nodig volledig vervangen.

De tuinmuren

De tuinmuren op hun beurt waren op diverse plaatsen gescheurd, deze scheuren in het metselwerk hebben we vertand ingeboet. Ook vele enkele stenen vervangen en op verscheidene plaatsen is het voegwerk hersteld. Twee steunberen die verzakt waren, zijn gedemonteerd, waarna de fundering is hersteld, zodat het geheel opnieuw gemetseld kon worden.

Een mooie, waardevolle locatie weer hersteld en ondersteund voor de toekomst.

Opdrachtgever: Vios Amsterdam