symbool mmbs monumentale restauratie

Restauratie Vuurtoren Urk

Gepubliceerd op

— Goed nieuws voor liefhebbers van historisch erfgoed onder ons, hoofdaannemer Schakel & Schrale heeft opdracht van Rijkswaterstaat gekregen om de vuurtorens in Enkhuizen en Urk te mogen restaureren. Van beide rijksmonumenten wordt zowel het interieur als het exterieur in oude luister hersteld. De klus is fors: het ijzerwerk, de deuren, panelen, gevels, vloeren, stucwerk, leidingen en de natuurstenen elementen worden grondig aangepakt. De werkzaamheden zijn gestart in september 2021 en zullen ongeveer 6 maanden in beslag nemen. Gedurende deze tijd zijn de vuurtorens gesloten voor publiek. —

Scheurherstel van formaat. — Al sedert decennia ontstaan er scheuren in de buitenkant van de vuurtoren, deze scheuren worden steeds dichtgemaakt met stuc. Eindelijk zijn er nu de middelen om iets aan de oorzaak te doen. De scheuren ontstaan omdat de blindankers en gewone ankers in de 50 – 60 cm dikke muur uitzetten vanwege corrosie. Staal kan uitzetten tot tien keer z’n eigen volume. Schakel & Schrale heeft MMBS de opdracht gegeven deze ankers te restaureren.

Er bevinden zich steeds 8 ankers op een verdieping. Er is een stappenplan gemaakt die bepaald in welke volgorde de ankers behandeld dienen te worden, aan elk anker hangt een kaartje met zijn plaats in de wachtrij. Als eerste wordt het anker vrijgemaakt, dat wil zeggen vrijgehakt in de 50 tot 60 cm dikke muur (!), met een hakmachine en de finesse met de hand. Daarna is de smid (van Smederij Meerkerk) aan de beurt. Deze gaat het anker ontroesten of, als het anker in een te slechte staat is, deels opnieuw smeden, waarna het geconserveerd wordt d.m.v. primer en vet.

De steen waarmee de Urkse vuurtoren is gebouwd is een klein formaat Friese IJsselsteen. Deze is bemonsterd en een dergelijke steen is gezocht en gevonden. Oude bouwwerken worden met beleid gesloopt, de materialen bewaard en voor hergebruik aangeboden door speciale bedrijven. En zo is het moment gekomen voor onze restaurateur René Kelders om de gaten weer dicht te kunnen metselen.

Wil je meer weten over de geschiedenis van dit monument uit 1845? Ga naar: vuurtorenurk.nl of kijk op de site van Rijkswaterstaat .