Resultaat­gericht vastgoed­onderhoud

— Heeft u als woningcorporatie, VvE-bestuur, vastgoedeigenaar of particulier de verantwoordelijkheid voor de waarde en het wooncomfort van een gebouw? Wij kunnen u ontzorgen door met u mee te denken en samen een budgetvriendelijk meerjarenplan te formuleren. —

Namelijk, voor het laten uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan onroerend goed is het mogelijk om bij MMBS te kiezen voor een langetermijnplan, ook wel een meerjarenonderhoudsplanning (een MOP of MJOP) genoemd.

We beginnen met u te vragen naar uw wensen. Wat zijn bijvoorbeeld uw wensen op technisch of esthetisch gebied? Welke exploitatiewensen heeft u (bijvoorbeeld: welke eisen verbindt u aan het schilderwerk?) en wat zijn uw budgetaire wensen?

renovatie restauratie onderhoud mmbs bouwbedrijf utrecht gevel gevelrenovatie groep bouw diensten dienstverlening de meern randstad resultaatgericht vastgoedonderhond samenwerken rgs mjop mop meerjarenonderhoudsplan

Vervolgens is het goed om te weten in welke conditie een gebouw verkeert. Om daar achter te komen en het in kaart brengen ervan doen we een conditiemeting. Mocht er sprake zijn van achterstallig onderhoud, kan dat gefaseerd ingepland worden comfort uw budgettaire ruimte. Na de nulmeting (als een gebouw weer in goede conditie verkeert), gaat ons werk over in onderhoudswerkzaamheden. Ook dit pakken we gestructureerd aan, een meerjarenonderhoudsplanning bestaat grofweg uit drie delen:

  • een beschrijving van de zaken waarvoor het onderhoud wordt gepland, in de vorm van een lange lijst onderdelen waar het gebouw uit bestaat.
  • een tijdschema waarin de onderdelen in de tijd zijn uitgezet voor een inspectie, onderhoud of eventuele vervanging.
  • de inhoudelijke omschrijving van de taken die genoemd worden in het tijdschema.

Deze structuur, die we ook wel resultaatgericht vastgoedonderhoud noemen (RVO), is voor u op de lange termijn het meest voordelige, verantwoordelijke en prettigste om te doen. Door een bepaald peil vast te houden, komt u niet voor verrassingen te staan en is het per saldo goedkoper. Het is prettig voor u als VvE-bestuur om op een continuë basis gebruik te kunnen maken van onze expertise als bouwbedrijf. Door ons te laten meedenken welke onderhoudswerkzaamheden in de loop der tijd uitgevoerd zouden moeten worden om zodoende een afgesproken peil te kunnen handhaven.

En dat natuurlijk steeds binnen de ruimte van het vooraf afgesproken budget. De kosten over de gehele termijn worden door ons inzichtelijk gemaakt en dit inzicht helpt u als VvE-bestuur beter te kunnen sturen op het gebied van uw financiële reserveringen en de hoogte van de bijdrages van de deelnemers.

Bent u benieuwd of resultaatgericht vastgoedonderhoud iets goeds zou kunnen zijn voor u, dan kunt contact met ons opnemen voor een vrijblijvend gesprek. Wij geven u graag meer details over wat een MJOP inhoudt.