Certificaten

Linken openen zich in een nieuw tabblad.

Certificaat Bureau Veritas

Certificaat van goedkeuring inzake het veiligheidsbeleid-, gezondheid- en milieubeheerssysteem. Geldig tot 17 jan 2021.

Certificaat ABC-Adamas

Certificaat muurwerkherstel, behaald 10 febr 2017.